فلش‌بک

5
(2)
 
      هنوزم مدلِ سیگار دست گرفتنت مثِ اونوقتایِ پشتِ کلوخِ کدخدا قدرته.
      با اینکه صبح و شب تو آشغالائی، تو هم هنوز بویِ گندمای مزرعۀ فتح‌الله رو می‌دی.
      اگه نرفته بودی، با اون مرتیکۀ دبنگِ آس و پاسِ …
      حالا که مُرده… تو که اونوقتا آس و پاس‌تر بودی.
      ولی تو عاشقم بودی.
      عاشقت بودم. اما تو مردِ زندگی نبودی.
      اون بود؟!
      اون مُرده حالا.
      دیر مُرده. به دیریِ چروکای دست من و رویِ تو!
      آره، دیر… اما هنوزم مدلِ سیگار دست گرفتنِ من مثِ اونوقتایِ پشتِ کلوخِ کدخدا قدرته و تو هم بویِ گندمای مزرعۀ فتح‌الله رو می‌دی.
 
عکاس: ؟
 
      مزۀ لب‌هات هم هنوز همون مزۀ یواشکیه… بی‌معرفت!
 
 
 
 
 
 
 

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

5 thoughts on “فلش‌بک”

  1. آخیه تا بوده همین بوده چه فایده داشته براشون زندگی .زندگیه مردگی .

  2. من موندم تو این کلمه دبنگ رو از کجا آوری؟؟؟؟ آخرین باری که به کار رفته بوده توسط ابوسعید ابی‌ الخیر بوده!!!!!

Leave a Reply to شیرین Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *