قانونِ سی صد

 یه رابطه به محضِ اینکه مجموع خاطراتِ بدش از مجموع خاطراتِ خوبش بیشتر شد باید تموم شه.   
Read More

۱۹ هم‌صدا

- حوصله داری یه ذره باهات دردِ دل کنم؟ - ... - وقتی تو اومدی که با من زندگی کنی،...
Read More

قانون صد و سی و هفت

تویِ یه طلاق حتماً و همیشه مقصر مرده. اگه آدم‌مریضه خودش باشه که داستان مشخصه؛ اگه هم نه،  اون بوده...
Read More

آگراندیسمان

 (به «مینا جانِ» شهیار)   پروفایلش خصوصی بود. همه این‌ سال‌ها. واسه همین عکسش تویِ اون قابِ دایره‌ای انقدر کوچیک...
Read More

قانونِ دو تا مونده به آخرِ پاشا

«به جایِ اینکه دیوانه‌وار عاشقِ یکی باشی که دوسِت داره، یکی رو دوست داشته باش که دیوانه‌وار عاشقت باشه.»
Read More

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

(برایِ محسن)   من در چهل سالگی باز شدم صفر. باز رسیدم به هیچ. مهریه، نفقه، خونه، ماشین، همه اثاث...
Read More

Subscribe to Rhett Bulls

Thanks! Message sent.
Failed to send request. Please correct errors and try again.