فِریالیسم، شهرزادیسم، سلفی‌ایسم و باقیِ ایسم‌هایِ ایرانی در هفت پرده

0
(0)
(برای محمد یعقوبی)
پردة اول

هفتة گذشته – یک دوره همی با افراد نیمه روشنفکر – رو به روی تلویزیونِ هزار اینچی.
آقای ۱:‌ سندی هیچی نمی‌دونه! اصلاً این رضا روحانی باهاش لجه. همة بچه‌هاشو هم اون بود که حذف کرد.
خانم ۱: تو داری واقعاً سندی رو با روحانی مقایسه می‌کنی؟! استاده اون. همه فک و فامیلش استاد بودن. عموش واسه یانی می‌زده. شیطونه می‌گه برم تو فیس‌بوک همچین حالشونو جا بیارم‌ها!
آقای ۲: ولی بچه‌ها اینا رو ول کنین. فِریال خیلی حیف شد. یعنی ما هفتة دیگه از دیدن این زیبارو محرومیم.
خانم ۲: آخ گفتین. خونة ما که شده ستادِ تبلیغی فریال. هرجایِ خونة ما که می‌ری از تویِ توالت گرفته تا آشپزخونه و اتاق‌ها، پلت‌فرم‌هایِ مختلف دارن فریال رو نشون می‌دن! شوهر من بجایِ زاناکس دیگه قبلِ خواب باید فریال ببینه!
مادربزرگ:‌ آخ آخ. ننه الان این بچه هم حذف می‌شه...

(ادامه در اینجا)

Rate This

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *