Bulls

خُل‌واژه‌ها

!کنارِ این‌همه ول 5 (6)

«دلی دارم که ریش‌ریشه… از این بهتر مگه می‌شه؟!»

شهیار

وقتِ شاعر شدن 0 (0)

وقتِ شاعر شدن – شهیار قنبری، فهمیه واحدی
دل‌چسب زندگی کنیم… 5 (1)
    پوسترِ غیررسمی آلبوم

طرحی از: آرمین ابراهیمی دلم نمی‌خواد دوباره برم سرِ بحثِ «ایرونی بازی» و اینا، و دوباره غرغر کنم دربارۀ عاداتی که نزد ایرانیان است و بس. چیزی که ربطی هم به اسلام و شیعه و Read more